Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

Visitatie opleiding Orthopedie MMC

De Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven is werkzaam in het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. De orthopedisch chirurgen van het Máxima Medisch Centrum hebben al meer dan 20 jaar de hoogste opleidingsbevoegdheid voor het specialisme orthopedie. De maatschap is de enige maatschap orthopedie in Zuid-Oost Brabant die voldoet aan de hoogste kwaliteitscriteria om artsen te mogen opleiden tot orthopedisch chirurg. Elke 5 jaar wordt in dit kader een visitatie verricht, door een onafhankelijke commissie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. De maatschap heeft bij de vorige visitatie in 2007 de maximale verlenging van 5 jaar ontvangen voor de oplelding orthopedie. Op 2 maart a.s.wordt de maatschap orthopedie wederom gevisiteerd in kader van deze opleidingsbevoegdheid.