Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

Voorste kruisbandreconstructie

In het Orthopedisch Centrum Máxima worden patiënten uit heel Nederland behandeld. De revalidatie van de patiënt kan plaats vinden in de buurt van zijn of haar woonplaats. De nabehandeling van voorste kruisband patiënten wordt verricht volgens het bewezen “accelerated rehabilitation” concept. Het proefschrift van RPA Janssen gaat over dit onderwerp. Ten behoeve van de behandelend fysiotherapeut zijn 2 versies van het revalidatieprotocol toegevoegd: Revalidatie Voorste Kruisband met literatuurverwijzingen en het Werkformulier Voorste Kruisband te gebruiken als statusvoering tijdens de revalidatie. Wilt u meer weten over de laatste wetenschappelijke inzichten over voorste kruisbandrevalidatie, download hier het KNGF Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie & Stroomdiagram. RPA Janssen is betrokken geweest bij het schrijven van dit statement als lid van de klankbordgroep namens de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV). 

Na revisie voorste kruisband-operaties kan het protocol individueel worden aangepast. Voor extra informatie verwijs ik naar de boeken “The Anterior Cruciate Ligament: Reconstruction and Basic Science” en “Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction – A Practical Surgical Guide” (zie Publicaties). 

Gecombineerde voorste kruisband en collateraal bandletsels vergen een speciale aanpak. Voor aanvullende informatie hierover kunt u het reviewartikel van RPA Janssen downloaden: Voorste Kruisband en Collateraal bandletsels.