Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

Editor’s Pick Prof Stafano Zaffagnini Journal of Experimental Orthopaedics

Dietvorst, M., Verhagen, S., van der Steen, M. C., van Douveren, F. Q. M. P., & Janssen, R. P. A. (2024). Anterolateral augmentation procedures during anterior cruciate ligament reconstructions in skeletally immature patients: Scoping review of surgical techniques and outcomes.
Journal of Experimental Orthopaedics, 2024:11(1), Article e12012. https://doi.org/10.1002/jeo2.12012
Lees meer

Meten is weten!

Er zijn binnen de Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven twee wetenschappelijk onderzoekers actief: dr Marieke van der Steen en dr Wai-Yan Liu. Zij coördineren en ondersteunen het wetenschappelijk onderzoek en zijn betrokken bij het wetenschappelijk onderwijs binnen de coöperatie. Het onderzoek richt zich op drie speerpunten, te weten Knie, Kinderorthopedie en Infectieprothesiologie. Daarnaast worden er ook op andere gebieden binnen de orthopedie wetenschappelijke activiteiten ontplooid. Dr. RPA Janssen coördineert, als orthopedisch chirurg-opleider, de onderzoekslijn Knie (zie Huidig wetenschappelijk onderzoek). 

Lopende projecten zijn onder te verdelen in student projecten, cohort studies en RCTs. Promovendi en studenten van verschillende opleidingen (bijv. Geneeskunde, Bewegingswetenschappen en Biomedische Technologie) lopen hun wetenschappelijke stage bij ons. Met de cohort studies wordt de behandeling van verschillinde aandoeningen gemonitord om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Momenteel lopen er binnen de Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven diverse RCTs. Er is een intensieve samenwerking met de Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Aarhus UNiversity (Dk), ESSKA, Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogeschool Eindhoven.