Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

Editor’s Pick Prof Stafano Zaffagnini Journal of Experimental Orthopaedics

Dietvorst, M., Verhagen, S., van der Steen, M. C., van Douveren, F. Q. M. P., & Janssen, R. P. A. (2024). Anterolateral augmentation procedures during anterior cruciate ligament reconstructions in skeletally immature patients: Scoping review of surgical techniques and outcomes.
Journal of Experimental Orthopaedics, 2024:11(1), Article e12012. https://doi.org/10.1002/jeo2.12012
Lees meer

Meniscus

De meniscus kan scheuren tijdens hurken, sporten of torsietrauma van de knie. De gescheurde meniscus kan op drie manieren worden behandeld bij een arthroscopie: meniscectomie, spontane genezing of hechten (zie Meniscus en Kijkoperatie). Op deze webpagina leest u de behandeladviezen van RPA Janssen na meniscusoperaties.

Meniscectomie
Meniscectomie betekent verwijderen meniscus. Dit is vrijwel altijd een partiële meniscectomie. De knie mag volledig worden belast. Er zijn geen beperkingen in bewegen: volledig buigen en strekken zijn toegestaan. In de regel kan de patiënt zelf oefenen (bv hometrainer) om de kniefunctie te herstellen. Fietsen mag zodra de knie 100º buigt. Fysiotherapie is alleen noodzakelijk bij een inadequaat looppatroon of een beperkte kniefunctie. Dit wordt beoordeeld ten tijde van het eerste polikliniekbezoek na de operatie. Hydrops kan nog enkele weken voorkomen. Na een laterale meniscectomie kan het maanden duren alvorens de knie bij sportactiviteiten is hersteld. De belastbaarheid in sport mag na 6 weken worden opgebouwd afhankelijk van zwelling en pijn in de knie.

Stabiel, partieel meniscusletsel
Meniscusscheurtjes, < 1cm in goed doorbloed gebied, kunnen spontaan genezen. Het is van belang om 3 maanden niet te knielen/hurken om de genezing te bevorderen. De knie mag volledig belast worden op geleide van de pijn.  Buigen en strekken van de knie in ADL is toegestaan. Fietsen mag zodra de knie 100º buigt. Fysiotherapie is alleen nodig bij gestoord looppatroon en beperking in kniefunctie. Open keten oefenen van kniefunctie is toegestaan. Pijn bij diep buigen is een teken dat dit nog dient te worden beperkt. Hydrops kan weken aanhouden. Na drie maanden mag de volledige flexie worden geoefend, opgebouwd aan de hand van pijnklachten en hydrops. Indien er ook sprake is van een voorste kruisbandruptuur, wordt deze gereconstrueerd binnen afzienbare tijd. Alvorens de reconstructie kan plaats vinden, dient de knie te voldoen aan de 3 criteria van Millet (Am J Sports Med 2001): 1. Actief dynamisch looppatroon (evt. met krukken), 2. Beperkte hydrops en 3. Vrijwel volledig ROM. Hierin kan de fysiotherapeut een belangrijke rol vervullen. De kans op arthrofibrose van de knie is dan <1% bij de nieuwe ingreep.

Meniscushechting
Hechten van de meniscus kan zinvol zijn bij verse scheuren in goed doorbloed gebied bij jonge patiënten. Dit zijn instabiele meniscusscheuren groter dan 1 cm. Het is van belang om 6 weken afwikkelend belast te lopen met 2 krukken (ook in thuissituatie!) en knielen/hurken te vermijden gedurende drie maanden. Het is wel toegestaan om de knie te buigen. Een brace is alleen nodig bij ernstige knie-instabiliteit. De fysiotherapeut kan helpen bij herstel van looppatroon, ROM oefeningen en isometrisch oefenprogramma voor thuis. Na 6 weken mag de belasting worden opgevoerd op basis van pijnklachten en hydrops. Indien er ook sprake is van een voorste kruisbandruptuur, wordt deze gereconstrueerd binnen afzienbare tijd. Alvorens de reconstructie kan plaats vinden, dient de knie te voldoen aan de 3 criteria van Millet (Am J Sports Med 2001): 1. Actief dynamisch looppatroon (evt. met krukken), 2. Beperkte hydrops en 3. Vrijwel volledig ROM. Hierin kan de fysiotherapeut een belangrijke rol vervullen. De kans op arthrofibrose van de knie is dan <1% bij de nieuwe ingreep.