Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

‘Better safe than sorry’ bij een totale knieprothese

Tuinhout M, Janssen RPA
Podosophia 2017;25:24-27

Knieartrose (gonartrose) is de meest voorkomende vorm van artrose. Zowel voor de con- servatieve als voor de operatieve behandeling ervan zijn richtlijnen opgesteld. Eerder in deze richtlijnen- serie in Podosophia stonden de diagnostiek en het conservatieve traject van knieartrose centraal. Nu be- lichten we de klinische Richtlijn Totale Knieprothese (TKP). De relatie tussen de voet en de TKP heeft bio- mechanische aspecten. Bij kwetsbare patiëntengroe- pen, zoals reuma- en diabetespatiënten, bestaat er ook een risico op infectie van de prothese, met mogelijk dodelijke afloop.

Trefwoorden knieartrose · totale knieprothese (TKP) · wond · infectie