Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

Pediatrische voorste kruisband letsels (ACL)

Binnen de pediatrische orthopedische gemeenschap zijn de meningen over de vraag of pediatrische ACL-behandeling (voorste kruisband) primair operatief moet worden gereconstrueerd of conservatief moet worden behandeld, nog steeds verdeeld. Er wordt algemeen aangenomen dat de incidentie van VKB-letsels bij kinderen toeneemt, maar slechts één onderzoek heeft een toename gedocumenteerd en er zijn geen andere epidemiologische onderzoeken beschikbaar om deze veronderstelling te ondersteunen. Vooruitgang in diagnostische methoden en toegenomen bewustzijn, naast eerdere specialisatie in sport en grotere aantallen actief zijn, hebben mogelijk geleid tot een toename van de incidentie van ACL-scheuren bij kinderen.

Maxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven is een tertair verwijzingscentrum voor kinderen en volwassenen met VKB-letsels in Nederland (Expertise Centrum Sport en Complexe Knie Ligament letsels).

RPA Janssen MD PhD was voorzitter van een educatieve cursuslezing over pediatrische ACL-verwondingen op het ESSKA-congres in 2018 (Glasgow, Schotland). Samen met een team van experts, de take home berichten waren:

  • Pediatrische VKB-scheuren zijn zeldzaam, goed voor minder dan 5% van alle VKB-letsels, en komen zelden voor onder de leeftijd van 9. Hun huidige bewijs voor behandeling is laag.
  • Het is absoluut noodzakelijk dat het kind en de ouders grondige informatie krijgen over de voordelen en risico’s van zowel chirurgische als conservatieve behandeling.
  • Er is een internationale consensus dat in geval van gelijktijdige schade aan de meniscus (emmerhandvat of meniscusramplaesies) en/of aanhoudende knie-instabiliteit, een VKB-reconstructie moet worden uitgevoerd. Het doel is om de knie te stabiliseren, de functie ervan te verbeteren, de meniscus te herstellen en de knie te beschermen tegen toekomstige episodes van bezwijken en verwondingen
  • Afhankelijk van de lokalisatie van de tibiale en femurtunnels, kunnen chirurgische technieken worden onderverdeeld in drie categorieën: transfysaire procedures, waarbij de tunnels door de groeischijven worden geboord; epifysaire technieken, waarbij de tunnels zich in de tibiale en femorale epifyse bevinden, waarbij de groeischijf niet wordt beschadigd, en tenslotte extra-epifysaire technieken, waarbij het transplantaat rond de groeischijf wordt geplaatst.
  • Er is nog steeds geen overtuigend bewijs dat aantoont welke techniek moet worden gebruikt bij pediatrische VKB-reconstructie. De meeste onderzoeken rapporteren een zeer goed resultaat na de operatie, maar er is een alarmerend hoog percentage transplantaatrupturen.
  • De keerzijde van het uitvoeren van VKB-reconstructies bij patiënten met een onvolgroeid skelet is het risico op het veroorzaken van een groeistoornis na transepiphyseaal boren en de onbekende ontwikkeling van het transplantaat met postoperatieve groei.
  • Het gebruik van gevalideerde PROM’s voor kinderen met VKB-letsel kan de kwaliteit van klinische zorg voor deze pediatrische populatie helpen verbeteren. Op basis van psychometrische beoordeling worden de Pedi-IKDC en KOOS-Child geadviseerd voor patiënten in de leeftijd van 6-18 jaar met VKB-letsel.

Zie Publicaties voor referenties.