Knie-artrose

Fietsen verstandig?

Feit

Bij hardlopen wordt de knie belast met 6x uw lichaamsgewicht bij elke stap

Máxima Medisch Centrum

Value-Based Health Care

ESSKA Accredited Teacher

Orthopedie Groot Eindhoven

Goede uitleg is essentieel voor juiste keuze behandeling

Meniscus-scheur

Voorste kruisbandreconstructie

Achterste kruisbandletsel

Zorg op maat

YouTube kanaal dr RPA Janssen

Internationaal wetenschappelijk onderzoek

Kruisbandoperaties knie

RPA Janssen MD PhD

Kruisbandoperaties

Waardegedreven zorg

Last van knie-artrose?

Spreekuur / Policlinique / Outpatient clinic

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Máxima Medisch Centrum

Kruisbandoperaties bij kinderen

Veel pijn bij ernstige knie-artrose?

Samen met uw arts gekozen voor een knie-operatie?

Eenzijdige knie-artrose knie en actief leven?

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

Kwaliteit van leven

Samen kiezen voor de beste behandeling

Sporten met plezier

Oplossingen voor de lange termijn

Associate Professor Knee Reconstruction

Fact

Kneecap pain is a regular occurrence in fitness knee rehabilitation

Knee osteoarthritis

Cycling wise?

Fact

When running, the knee is loaded with 6x your body weight with each step

Wanneer mogen patiënten autorijden na een totale knie- of heupprothese?

C. van der Velden, J. Tolk, R. Janssen, M. Reijman
NOV Najaarsvergadering. Veldhoven (13-14 oktober 2016)

Inleiding en vraagstelling
Een veelvuldig gestelde vraag door patiënten na totale knie prothese (TKP) en totale heup prothese (THP) is ‘wanneer mag ik weer autorijden’? Om een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te kunnen geven hebben wij een meta-analyse uitgevoerd met als doel om de literatuur te evalueren op wanneer patiënten weer mogen autorijden na electieve, primaire TKA of THA.

Methode
In Februari 2016 werden Embase, Medline, Web of Science, Scopus, Cochrane, Pubmed Publisher, CINAHL, Ebsco and Google scholar doorzocht op klinische studies die rapporteerden over ‘TKP’, ‘THP’, ‘autorijden’, ‘reactie tijd’ en ‘totale rem response tijd (TRRT)’. Twee onafhankelijke onderzoekers screenden titels en abstracts voor geschiktheid en beoordeelden risk of bias. Zowel random als fixed effects model zijn gebruikt bij het poolen van data, wat betreft gemiddelde verschillen (GV) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI).

Resultaten
Zestien studies zijn geïncludeerd in de meta-analyse. Evaluatie van risk of bias toonde 1 studie een hoog, 6 studies matig en 12 studies een laag risico op bias. De meta-analyse liet zien dat 4 weken na TKP rechts de TRRT weer hersteld is (GV van 18.2 (95% BI: -6.1, 42.5) ten opzichte van preoperatieve TRRT. Na een THP rechts was dit 6 weken (GV 61.8 (95% BI: 15.5, 108.2).

Conclusie
Kijkende naar de TRRT kunnen patiënten 4 weken na een TKP procedure en 6 weken na een THP procedure weer autorijden. Deze resultaten kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor orthopedisch chirurgen om een veilige terugkeer naar autorijden te bepalen. Echter, gedurende autorijden zijn meerdere variabelen betrokken en daarom moet elk gegeven advies geïndividualiseerd worden.